Hva er velferdsteknologi

velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et vidt spekter av teknologier som gjør at personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov kan klare seg bedre selv og bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Velferdsteknologiske hjemmet

velferdsteknologi

Hjelpemidler og velferdsteknologi i boligen kan bygge på enkle eller mer sammensatte teknologiske løsninger.Smarthus er en samlebetegnelse for teknologi i boligen som kan kobles sammen og kommunisere med hverandre.

Om Tekcare AS

velferdsteknologi

Vi er linken mellom offentlig sektor og velferdstekniske leverandører

Kontakt oss i dag for mer informasjon

Har du spørsmål angående velferdsteknologi og hva vi kan gjøre for deg?

Kontakt Tekcare

Våre områder

Rådgivende ingeniører
 • Tilrettelegge anbud/innkjøp, rådgivning
 • Informasjon om mulighetsrom innen tekn.løsninger
 • Prosjektledelse A-Å
Kurs/Opplæring
 • Kurs for offentlig ansatte innen velferd
 • Opplæring av helsepersonell
 • Opplæring av pasienter/pårørende
Konferanser/Markedsaktiviter
 • Årlige velferdskonferanser
 • Leverandørforum
 • Dynamisk online portal for abonnenter
raadgivning

Helse Norge

1 million mennesker over 67 år

Norge vil i 2030 ha over 1 million mennesker over 67 år

1 million kroner

En person på sykehjem koster over 1 million kroner per år

Velferdstekniske kostnader

En person boende hjemme med riktige velferdstekniske løsninger koster 250-300.000 per år

Noen markedselementer

Prosjekteringskonstnader

I byggenæringen utgjør prosjektering alene 10-12% av byggekostnaden

Smart omsorg

Bergen kommune har satt av 60 millioner til prosjektering/innfasing av programmet Smart omsorg som er deres start på velferdsteknologi

Høgskole utdanning

Høgskolen I Østfold samt Oslo og Akershus har egen ingeniørlinje for velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet og gi mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet. Teknologien skal muliggjøre økt selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort. Velferdsteknologi kan deles inn i tre kategorier:

 • Mobile løsninger som brukeren har med seg, på seg eller i seg
 • Velferdsteknologiske løsninger i hjemmet
 • Velferdsteknologi i offentlige og private omsorgsbygg og sykehus

En tryggere hverdag

Velferdsteknologi kan være smarthusløsninger, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter for daglig husarbeid og pleie, systemer for overvåking av sykdommer, og tilpassede kommunikasjons- og servicesystemer. Valg av løsninger må tilpasses brukernes behov.

Frigjør de varme hendene

Bruk av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal understøtte helsepersonell i deres daglige virke og derved frigjøre tid til omsorg og menneskelig kontakt. De velferdsteknologiske løsningene bidrar til å frigjøre tid for de ansatte, ved å forenkle prosesser og praktiske gjøremål. Det er laget et faktahefte om velferdsteknologi som du kan laste ned her.

Møt vårt team

Ledelse med solid track record og komplementære ferdigheter.

tore.jpg

Tor Haugstulen

Adm. direktør

90 41 85 16

tore@tekcare.no

leif.jpg

Leif Nordstrøm

Kursholder

leif@tekcare.no

thomas.jpg

Thomas Haug

Salg/marked

90 94 00 84

thomas@tekcare.no

john.jpg

John Arvid Skistad

Fagsjef Helse

john@tekcare.no

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjema

* Disse feltene er påkrevd • Karenslyst allè 8b,0217 Oslo, Postboks 4129 Sjølyst
 • +00 (47) 90 41 85 16
 • post@tekcare.no